Economy

4 รัชสมัย กับ 120 ปีของโครงการเขื่อนในพระราชดำริ
4 รัชสมัย กับ 120 ปีของโครงการเขื่อนในพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสในวันเปิดเขื่อนเจ้