Foreign Affair

“เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดในการเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020” โดย Pat Hemasuk
“เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดในการเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020” โดย Pat Hemasuk

ขณะที่ผมเขียนเรื่องนี้คือวัน 7 พ.ย. การเลือกตั้งของสหรัฐฯ กำลังเข้มข้นกับการนับคะแนนเพื่อรู้ผลแพ้ชน