วัฒนธรรมการทักทายที่เปลี่ยนไปในยุคไวรัสโควิด-19 ระบาด

AdminWed 11 Mar 2020
0
วัฒนธรรมการทักทายที่เปลี่ยนไปในยุคไวรัสโควิด-19 ระบาด


สำหรับชาติตะวันตก วัฒนธรรมการทักทายด้วยการจับมือ เป็นการแสดงความจริงใจเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังมีการทักทายด้วยการกอดกัน การใช้แก้มชนกัน ในการแสดงความเป็นมิตรและความสนิทสนม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ชาติตะวันตกกระทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน แต่การทักทายด้วยการสัมผัสกันกลับกลายเป็นการกระทำต้องห้ามในยุคของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศต้องมีการปรับตัวใช้วิธีการทักทายด้วยวิธีอื่นแทนการสัมผัสตัว 
การไหว้ มรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของไทย เป็นวิธีการทักทายที่ชาติตะวันตกหลายชาติเริ่มให้ความสนใจนำไปใช้ เพราะการไหว้เป็นภาษาทางกายที่ใช้แสดงความเคารพ การทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การยกย่อง การระลึกถึง และยังเป็นการแสดงถึงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่คนไทยและชาวเอเชียหลายชาตินิยมใช้อีกด้วย 


เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา สมาชิกระดับสูงในราชวงศ์อังกฤษตต่างปรับพระองค์ในการพบปะกับผู้มาเข้าเฝ้า โดยเจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ เสด็จไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เพื่อร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวัน Commonwealth Day โดยการนี้ทรงใช้วิธีการไหว้ (หรือนมัสเต) แทนการสัมผัสพระหัตถ์ต่อคณะบุคคลที่รอต้อนรับ เช่นเดียวกับสมาชิกราชวงศ์องค์อื่น ๆอย่าง ดยุกแฮร์รี่ ซึ่งเดินทางมาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย พร้อมกับดัชเชสเมแกน แห่งซัสเซกส์ ก็ใช้การทักทายแบบใหม่ที่เรียกว่า "Elbow Bump" หรือการใช้ข้อศอกชนกันเพื่อทักทาย แทนการจับมือ
 


ส่วนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงตัดสินพระทัยไม่ยืนพระหัตถ์ทักทายผู้มาเข้าเฝ้าเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ทรงเสด็จออกเพื่อต้อนรับนาง Saroja Sirisena เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำอังกฤษ พร้อมคู่สมรส ซึ่งทรงไม่ได้สวมถุงพระหัตถ์ พระองค์จึงไม่ได้ยื่นพระหัตถ์เพื่อทักทายแต่อย่างใด
 


โดยก่อนหน้านี้ โรงเรียน Brighton College ในประเทศอังกฤษก็ใช้วิธีแก้ปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ด้วยการให้นักเรียนชาวเอเชียสอนการทักทายในแบบของประเทศของตัวเอง เช่น การโค้งคำนับ การไหว้แบบไทย เพื่อลดการสัมผัสและรักษาระยะห่างของนักเรียนด้วย

ในขณะที่นายกรัฐมนตรี มาร์ก รุทเท่อ ของเนเธอร์แลนด์ ก็ได้ออกมาเรียกร้องประชาชนให้ใช้วิธีอื่นในการทักทายกัน เช่น ข้อศอกชนกัน หรือเท้าสัมผัสกัน รวมถึงหนังสือพิมพ์หลายฉบับในฝรั่งเศส แนะนำให้หลีกเลี่ยงการจูบแก้มทักทาย และใช้วิธีจ้องตาคู่สนทนาตรง ๆ แทน ส่วนในจีน ประเทศต้นตอของการระบาดก็มีป้ายแนะนำให้ประชาชนทักทายกันด้วยทำเนียมดั้งเดิม คือ การประสานมือคำนับแทนการจับมือ

Related stories