LifeStyle

รหัสชีวิตและดวงดาว โดย Pat Hemasuk พยากรณ์ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2563
รหัสชีวิตและดวงดาว โดย Pat Hemasuk พยากรณ์ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2563

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2563 หลักการพยากรณ์ที่ผมใช้นั้นคือการพยากรณ์ตาม **ลัคนาเกิด**