News

“ผ้าไหมยีนส์” ของดีเมืองสุรินทร์ ที่แรกและที่เดียว
“ผ้าไหมยีนส์” ของดีเมืองสุรินทร์ ที่แรกและที่เดียว

สำหรับวัยรุ่นที่มีความคิดว่าผ้าไหมเป็นผ้าสำหรับคนมีอายุ ใส่แล้วจะดูแก่นั้น ขอให้เปลี่ยนความคิดไปได้เ