Politics

Quote of the day 8 กรกฎาคม 2562
Quote of the day 8 กรกฎาคม 2562

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัว ระบุว่าในวันเกิดครบรอบปีที่ 70 ซ