Politics

สภาตลาดสด โดยป้าทีเร็กซ์  28 กรกฏาคม 2562
สภาตลาดสด โดยป้าทีเร็กซ์ 28 กรกฏาคม 2562

>#สภาตลาดสด >#ป้าทีเร็กซ์ สภาตลาดสดอาทิตย์นี้เข้าข่ายจลาจลเลยทีเดียว เพราะเป็นช่วงนัดประชุมสมาชิกทั