The Talk EP 1 : ปารีณา เจ้าของฉายา “ไม่เชิญก็ไป มีอะไรก็มา”

AdminThu 01 Aug 2019
0

The Talk EP 1 เปิดรายการด้วย EP พิเศษ สัมผัสตัวตน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางท่านหนึ่ง คุณปารีณา เจ้าของฉายา “ไม่เชิญก็ไป มีอะไรก็มา”

Related stories